středa 9. ledna 2013

Souhlas - s cestou za vědou a poznáním


Pro zapomětlivce ...
 
Souhlasím s účastí syna-dcery………………………….. žáka-žákyně …………tř. na vzdělávací exkurzi do hvězdárny a planetária v Brně dne 26.2.2013  - úterý. Akce je spojena s projektem  www.materialy21.cz,  proto je  pro účastníky cesta do Brna a zpět + vstup do planetária s  programem - zdarma.  Poplatek 150,- Kč zahrnuje vstupy do Technického muzea atd.. Sraz u školy v Lískovci je v  6,15 hod. Během poledne bude umožněna návštěva restaurace – oběd si hradí každý sám. Předpokládaný návrat je v 19 – 20 hod. ke škole. Zde si účastníka exkurze vyzvedne zákonný zástupce.

Průkazku zdrav. pojišťovny je nutné mít u sebe .

 

V …………………………..                                          Podpis:

Tel. kontakt na rodiče:

Tel. kontakt na účastníka exkurze:

Žádné komentáře:

Okomentovat