pátek 12. dubna 2013

Souhlas s cestou do Prahy


              Souhlasím s účasti  ………………………..…………….žáka…… třídy na jednodenní poznávací exkurzi do Prahy,  která se uskuteční ve čtvrtek  2. 5. 2013. Program: návštěva  Ústavu fyziky plazmatu – v Praze a odpolední prohlídka města. Sraz před školou v 5 hod. ráno. Předpokládaný návrat ke škole 21 -22 hod.
              Účastník bude mít průkazku zdravotní pojišťovny, bude se starat o jízdenku na metro /případnou ztrátu – hradí/. S sebou deštník, bohatou svačinu a pití si zajistí každý sám již z domova. Podle aktuální časové situace případně umožníme  zakoupení v rychlém občerstvení – neplánujeme společný oběd. Účastník bude mít u sebe po celou dobu nabitý mobil s kreditem.
Jízdné je hrazeno z projektu, účastnický poplatek 150,- na  vstupy, metro. Peníze se souhlasem odevzdat v úterý 16. 4. 2013 - L. Kvapilovi - v opačném případě se žák stává pouze případným náhradníkem!  Vyúčtování po návratu.
Doplňující informace sledujte na http://malyvedec.blogspot.cz/  Pedagogický doprovod:  Cittová, Kvapil, Stavinoha
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že vyzvedne syna – dceru po ukončení exkurze osobně od školy.
Telefon na účastníka během exkurze:
Telefon matka:
Telefon otec:
Datum:                                                                                        Podpis zák. zástupce:

Žádné komentáře:

Okomentovat